Personalització de vehicles comercials i de competició amb vinil de tall o/i impressió digital.
El vinil a utilitzar dependrà de la durada de la gràfica o del relleu del vehicle. El procés es reversible.
Abans de l'aplicació es farà una presentació per veure com quedarà el vehicle a retolar.

carles barés llauradó           666 23 26 51
idioma actual cambiar a castellano