Realitzades amb aerògraf i  pintura Createx permanent.
Samarretes qualitat 190 gr.
Per comandes demaneu informació via mail .

carles barés llauradó           666 23 26 51
idioma actual cambiar a castellano